Emergency airway puncture

Ang pagbagsak ng agwat sa daanan ng hangin ay ang paglalagay ng isang guwang na karayom ​​sa pamamagitan ng lalamunan sa daanan ng hangin. Ginagawa ito upang gamutin ang nakakasakit sa buhay na pagkakatigas.

Ang cricothyrotomy ay isang pamamaraan ng emerhensiya upang mapawi ang isang hadlang sa daanan hanggang sa magawa ang pagtitistis upang ilagay ang isang paghinga tube (tracheostomy).

Ang isang guwang na karayom ​​o tubo ay maaaring ipasok sa lalamunan, sa ibaba lamang ng mansanas ni Adan (cricoid cartilage), sa daanan ng hangin; Sa isang ospital, ang isang maliit na hiwa sa balat ay ginawa bago ipasok ang karayom.

Pinsala sa kahon ng boses (larynx), teroydeong glandula, o esophagus

Ang pagtagos ng agwat sa daan ay ginagawa sa isang sitwasyon ng emerhensiya, kapag ang isang tao ay napigilan at lahat ng iba pang mga pagsisikap upang tumulong sa paghinga ay nabigo.

Kabilang sa mga panganib para sa pamamaraang ito

Kung gaano kahusay ang ginagawa ng tao ay depende sa sanhi ng blockage ng daanan ng hangin at kung gaano kabilis ang tumatanggap ng tamang suporta sa paghinga. Ang pagbagsak ng agwat sa daanan ng hangin ay nagbibigay ng sapat na suporta sa paghinga para lamang sa isang maikling panahon.

Dumudugo; Impeksiyon