Cytochrome b5 reductase

Ang Cytochrome b5 reductase ay isang enzyme sa dugo. Kinokontrol nito ang halaga ng bakal sa iyong mga pulang selula ng dugo, at tumutulong sa mga cell na dalhin ang normal na dami ng oxygen.