Gross motor control

Ang gross control ng motor ay isang milyahe sa pag-unlad ng isang sanggol.