Tainga tube surgery – kung ano ang hihilingin sa iyong doktor

Ang iyong anak ay sinusuri para sa pagpasok ng tainga tube. Ito ang pagkakalagay ng mga tubo sa mga banga ng iyong anak. Ginagawa ito upang payagan ang likido sa likod ng mga banga ng iyong anak upang maiwasan o maiwasan ang impeksiyon. Makatutulong ito nang mas mahusay ang tainga ng iyong anak.

Makakaapekto ba ito sa mga tainga ng aking anak kung maghihintay kami ng mas mahaba bago ilagay ang mga tubo ?; Matututunan ba ng aking anak na magsalita at magbasa kung maghihintay kami ng mas mahabang oras bago magsuot ng mga tubo?

Bakit kailangan ng aking anak ang tubes ng tainga?