Heartburn – kung ano ang itanong sa iyong doktor

Mayroon kang gastroesophageal reflux disease (GERD). Ang kondisyong ito ay nagiging sanhi ng pagkain o tiyan acid upang bumalik sa iyong esophagus mula sa iyong tiyan. Ang prosesong ito ay tinatawag na reflux. Maaari itong maging sanhi ng heartburn, sakit sa dibdib, ubo, o hoarseness.

Gaano katagal ako dapat maghintay matapos kumain bago maghigop ?; Gaano katagal ako dapat maghintay pagkatapos kumain bago mag-ehersisyo?

Makakatulong ba ang mga antacid sa aking sakit sa puso ?; Ang iba pang mga gamot ay makakatulong sa aking mga sintomas ?; Kailangan ko ba ng reseta upang bumili ng mga gamot sa heartburn ?; May mga epekto ba ang mga gamot na ito?

Kung mayroon akong heartburn, maaari ko bang ituring ang aking sarili o kailangan kong makita ang doktor?

Kailan ako dapat tumawag sa doktor ?; Anong iba pang mga pagsubok o pamamaraan ang kailangan ko kung ang aking heartburn ay hindi umalis ?; Maaari bang maging tanda ng kanser ang heartburn?

Paano nagawa ang mga operasyon? Ano ang mga panganib ?; Gaano kahusay ang gumagana ng mga operasyon ?; Kailangan ko pa bang kumuha ng gamot para sa aking reflux pagkatapos ng operasyon ?; Kailangan ko bang magkaroon ng isa pang operasyon para sa aking reflux?