Glucuronyl transferase

Glucuronyl transferase ay isang enzyme sa atay. Binabago nito ang bilirubin sa isang form na maaaring alisin mula sa katawan sa pamamagitan ng apdo. Binabago din nito ang ilang mga hormone, mga gamot, at mga toxin sa di-nakakapinsalang mga produkto.