Mga aparato para sa pagkawala ng pandinig

Kung ikaw ay nabubuhay sa pagkawala ng pandinig, alam mo na nangangailangan ng karagdagang pagsisikap na makipag-usap sa iba.

Ang pag-iingat ng mga aparato ay tumutulong sa iyo na malaman ang mga tunog, tulad ng doorbell o isang ringing phone. Maaari ka ring mag-alerto sa mga nangyayari sa malapit, tulad ng sunog, isang taong pumapasok sa iyong tahanan, o aktibidad ng iyong sanggol. Ang mga aparatong ito ay nagpapadala sa iyo ng isang senyas na maaari mong makilala. Ang signal ay maaaring isang flashing light, isang sungay, o isang panginginig ng boses.

Maaari mong maiwasan na maging tahimik sa lipunan; Maaari kang manatiling mas malaya; Maaari kang maging mas ligtas kung nasaan ka man.

Maraming mga tunog, pagsasama-sama sa isang silid, ay maaaring maging mas mahirap para sa iyo na kunin ang mga tunog na gusto mong marinig. Ang mga aparatong assistive listening ay nagdudulot ng ilang mga tunog nang direkta sa iyong mga tainga. Maaari itong mapabuti ang iyong pandinig sa isa-sa-isang pag-uusap o sa mga silid-aralan o mga sinehan.

Maraming mga tool na maaaring makatulong sa iyo na makinig at makipag-usap sa telepono. Ang mga aparato na tinatawag na amplifiers ay nagiging mas malakas. Ang ilang mga telepono ay may mga built-in na amplifiers. Maaari mo ring ilakip ang isang amplifier sa iyong telepono. Ang ilan ay maaaring dalhin sa iyo upang maaari mong gamitin ang mga ito sa anumang telepono.