Ang bali sa clavicle sa bagong panganak

Ang isang bali sa clavicle sa bagong panganak ay isang sirang buto sa isang sanggol na inihatid lamang.

Hindi maililipat ng sanggol ang masakit, nasugatan na braso. Sa halip, ang sanggol ay hahawakan pa rin sa gilid ng katawan. Ang pag-aangat ng sanggol sa ilalim ng mga kamay ay nagiging sanhi ng sakit ng bata. Kung minsan ang bali ay maaaring madama sa mga daliri, ngunit kadalasan ang problema ay hindi nakikita o nadama.

Ang bali ng buto ng bakbak ng isang bagong panganak (clavicle) ay maaaring mangyari sa panahon ng mahirap na paghahatid ng vaginal.

Ang isang x-ray sa dibdib ay magpapakita kung mayroon o walang buto.

Sa pangkalahatan, walang paggamot maliban sa pag-aangat ng bata nang malumanay upang maiwasan ang kakulangan. Paminsan-minsan, ang braso sa apektadong panig ay maaaring ma-immobilized, kadalasan sa pamamagitan lamang ng pag-pin ng manggas sa damit.

Ang buong paggaling ay nangyayari nang walang paggamot.

Karaniwan walang mga komplikasyon. Dahil ang mga sanggol ay nakapagpagaling, maaaring imposible (kahit na sa pamamagitan ng x-ray) upang sabihin na ang isang bali ay naganap.

Tumawag para sa appointment sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ang iyong sanggol ay kumikilos na hindi komportable kapag itinataas mo siya.