Sakit ng ulo – kung ano ang hihilingin sa iyong doktor

Ang sakit ng ulo ay sakit o kakulangan sa ginhawa sa iyong ulo, anit, o leeg.

Mayroon bang mga pagkain na dapat kong lumayo mula sa na maaaring mas masakit ang ulo ng aking ulo ?; Mayroon bang mga gamot na maaaring magdulot ng sakit sa ulo ko ?; Ang alak ba o paninigarilyo ay mas masahol pa sa pananakit ng aking ulo ?; Ang ehersisyo ba ay makakatulong sa aking sakit ng ulo?

Makakaapekto ba ang pagkuha ng napakaraming mga gamot sa sakit? Ano ang mga epekto ng mga gamot na ito ?; Ang alinman sa mga gamot na ito ay nakakatawa o naguguluhan sa akin?

Paano ko masasabi kung ang sakit ng ulo na mayroon ako ay mapanganib?

Mayroon bang mga gamot na maaari kong gawin na hihinto sa isang paparating na sakit ng ulo ?; Ano ang magagawa ko kapag may sakit sa ulo sa trabaho?